img

Iba QINEO ® ponúka Integrované kvalitu

Úplne modernej zákazková výroba zváracích zdrojov QINEO ® z modulárnych blokov predznamenala nový štandard pre celé odvetvie. Zladené komponenty garantujú našim zákazníkom hospodárnu výrobu, extrémne krátke dodacie lehoty a najvyššiu možnú kvalitu. Lebo všetky zváracie zdroje QINEO ® sú z jedného odliatku. A každý detail slúži jedinému účelu: Pre docielenie optimálnych výsledkov zvárania.

Tu obdržíte ďalšie informácie o výrobných strediskách CLOOS.