Značka QINEO®


QINEO®. Nová generácia zváracích zdrojov pre ručné a aizované aplikácie.

QINEO ®, to sú kvalitné prúdové zdroje od firmy CLOOS, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre remeselníkov a priemysel. Spĺňajú všetky požiadavky na ručné a aizované zváranie. Okrem toho umožňuje modulárny systém QINEO ® flexibilné riešenia, ktoré sa dokážu optimálne prispôsobiť Vašim konkrétnym podmienkam vo výrobe a vytýčeným cieľom. Každé QINEO ® je vyhotovené na mieru podľa požiadavky od výkonového stupňa cez ovládací modul až po osobitné vybavenie a dopĺňa sa rozsiahlym programom príslušenstva a službami na mieru. Vďaka najvyššej možnej disponibility, najkratším možným dodacím lehotám a najlepšej kvalite Vám zváracie zdroje QINEO ® ponúkajú značné ekonomické výhody.