Cold Weld - zváranie s minimálnym prívodom tepla

Pri procese Cold Weld sa pomocou striedavého prúdu vytvára veľmi špeciálny tvar pulzu, ktorý má za následok veľmi malý prívod tepla. Týmto "studeným" druhom zváranie elektrickým oblúkom možno optimálne kontrolovať zvárací proces. Materiál je vystavený len minimálnemu účinku tepla a pôvodné vlastnosti materiálu zostávajú maximálne nezmenené. Tak možno docieliť vysokú kvalitu zvaru pri dobrom preklenutie škár a zvýšenej rýchlosti zvárania. Proces Cold Weld nachádza uplatnenie hlavne u tenkých až stredných hrúbok plechov.

Technické údaje Zvar V Zvar V so škárou
Materiál CuSi3
CuSi3
Priemer drôtu Ø, mm 1,2
1,2
Podávanie drôtu V D , m / min 4,5
4,5
Rýchlosť zvárania Vs, cm / min 80
80
napatie U, V 16,5
16,0
Prúd I, A 132
135
Hrúbka plechu, mm 1,0 / 1,0
1,0 / 1,0

Použiteľné prúdové zdroje